Medicineheart

                Medicineheart voor Begeleiding

  In mijn ervaring met het werken met PDD-Nos gerelateerde problematiek heb ik geeerd dat elk kind, puber, adolescent en volwassene een bron van kwaliteiten bezit. 

Mijn taak als begeleidster zie ik dan ook in het ondersteunen en het begeleiden van deze kwaliteiten, zorgen dat er positieve ervaringen aan gekoppeld worden.

Vooral bij de doelgroep PDD-NOS werkt dit heel effectief. Door onbegrip wordt  regelmatig verwacht een aangepaste persoonlijkheid neer te zetten. Dit is voor hen onhaalbaar daar zij alles op zo'n directe, letterlijke en individuele manier beleven.

Door jongerenen jonge volwassenen jarenlang te begeleiden is mij duidelijk geworden dat als zij hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen zij een gezonde individu in onze maatschappij worden. Het negatieve wordt vervangen door een positieve kijk op het leven. Dat veranderingen anders beleeft worden en zij hier makkelijker mee leren om te gaan.