Medicineheart

 

Mind Only Sangha

Welkom bij Mind Only Sangha. Een Mind Only Sangha is een open gemeenschap: iedereen is er welkom en iedereen kan deelnemen aan de activiteiten van de Sangha. Cuong Lu heeft deze Sangha opgericht om de droom van een liefdevolle, luisterende en empathische gemeenschap te realiseren.

Sangha is een omgeving waar mensen midden in de Dharma kunnen leven. In de Sangha kunnen we onze vreugde en ons lijden met elkaar delen. In de Sangha zijn begrip, acceptatie, gelijkwaardigheid, harmonie en liefde aanwezig.

Een Mind Only Sangha wordt begeleid door Cuong Lu’s leerlingen: mensen die met behulp van de toegepaste boeddhistische psychologie de Dharma, de leer van de Boeddha, in hun dagelijkse leven in praktijk brengen. Ze geven je de steun om jezelf beter te begrijpen en zo rust in jezelf te vinden.

Het Mind Only onderricht stimuleert je niet om afstand te doen van samenleving, cultuur of afkomst. Door toegepaste boeddhistische psychologie in praktijk te brengen, kan iedereen weer bij zichzelf en zijn of haar gezin komen, en in harmonie zijn met de samenleving. Het stelt je in staat de mooiste elementen van ons aller cultuur te ontdekken.

De Mind Only Sangha wil iedereen praktische, toepassingsspecifieke boeddhistische psychologie bieden en een bron van voeding zijn in je leven. De aanwezigheid van de Sangha is een geweldige kans om de collectieve energie je te laten helpen in het dagelijkse leven.

Heb je interesse? Voor meer informatie stuur een e-mail naar:

sangha@mindonly.nl 

             

 

 

 

 

               

Boeddhisme, Zenboeddhisme, ontwaken, life coaching, begeleiding, ondersteuning, sjamanisme, Healing, energie, empathisch luisteren, Interbeing, Verbinding, Mind, Compassie, Zijn